Hvordan motivere barnet til å lese

Vi hører ofte at folk ikke leser bøker noe mer, men dette er faktisk ikke sant. I Norge har vi faktisk sett en økning i boklesing siden tusenårsskiftet. Medieundersøkelsen fra 2018 viser at en fjerdedel av befolkningen er å regne som fritidslesere[1]. Denne utviklingen bør vi hegne om, og den beste måten å gjøre det på er å sørge for at den oppvoksende generasjonen også blir en lesende generasjon. Ifølge den amerikanske sosiologen Wendy Griswold, som har skrevet boken Raising Kids Who Read, er foreldrenes holdning til lesing av stor betydning for om barnet vokser opp til å bli en habil leser eller ei, men den rette holdningen er kanskje ikke den du tror.

Griswold legger vekt på noen betingelser for å bli en god leser som det ikke snakkes så mye om i norske medier. Hun mener at den beste predikatoren for hvorvidt et barn forstår en gitt tekst er hvor mye barnet vet om temaet på forhånd[2]. Dette er for så vidt ikke banebrytende informasjon: Hvis du gir en 8-åring en doktoravhandling, vil hun neppe få noe særlig ut av det. Sannsynligvis vil det farge hennes inntrykk av lesing som aktivitet på en nokså negativ måte. Poenget er at en viktig forutsetning for å bli en leser er å allerede vite noe om verden rundt seg. Et virkningsfullt grep foreldre kan ta for å fostre opp lesere er altså å utstyre barna sine med informasjon om verden rundt dem. Dette kan bety mange ting: Ta med barna ut på tur eller på museum. Se på nyhetene sammen med dem – husk at det finnes egne nyhetskilder spesielt egnet for barn i ulike aldre. Skap et miljø der det er spennende å finne ut mer om verden. Kunnskap er en betingelse for å forstå en tekst og forståelse er en betingelse for fornøyelse – det er først og fremst gøy å lese når man forstår teksten.

Så til denne rette holdningen jeg lovet å si noe om. Dette handler om at selv om lesing er en vane man må danne seg, er det viktig at denne vanen utvikles av interesse fremfor tvang. Foreldre er smertelig klare over hvilken fordel det er for barnet på skolen å være en dyktig leser. Mye av skolearbeidet består av å samle, forstå og bearbeide skreven tekst, og hvis man skal videre til å studere, er det av avgjørende betydning å være i stand til å lære av å lese. Som følge av dette kan foreldre bli så redde for at barna ikke skal lese nok at de nærmest tvinger gjennom et leseregime. Konsekvensen blir at barnet ser lesing som et nødvendig onde snarere enn et fornøyelig privilegium. For å unngå dette kan det være lurt å ta følgende utgangspunkt i arbeidet med å skape et godt lesemiljø: Lesing er først og fremst en personlig glede, noe som er gøy å drive med. De akademiske fordelene det medfører er en nyttig bivirkning av dette.

Nå som vi har sagt litt om hvordan man skaper et godt lesemiljø, vil vi nevne et par mer konkrete tiltak som kan mane til mer lesing. Først og fremst må lesestoff selvfølgelig være tilgjengelig. Ta med barnet i bokhandel eller på bibliotek og skaff lesestoff – dette kan bli en morsom aktivitet. For det andre er det viktig at lesestoffet er på rett nivå, verken for lett eller for vanskelig. Dette kan ofte ansatte på bibliotek og i bokhandler hjelpe til med, og skulle du være usikker på om barnet ligger litt over eller under det som er normalt for sin alder, kan trolig læreren hjelpe til med å finne litteratur på et passende nivå i en oppstartsfase. Særlig det å gå på biblioteket kan være en morsom aktivitet. De fleste lokale bibliotek er, tro det eller ei, mer enn store bygg med masse bokhyller. De fleste bibliotek har fine sitteplasser hvor man kan sitte og jobbe med noe eller lese. Mange har kreativt innredede barneavdelinger. Å sette av tid til å ikke bare låne bøker, men sette seg ned og bla og kanskje lese i bøker mens man er på biblioteket, kan være med å skape en positiv stemning rundt lesingen.

Til slutt må vi rette en pekefinger: Det hjelper ikke å si «Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør». Hvis du som forelder skal ha noen troverdighet i at lesing er både gøy og nyttig, må du lese selv. Som barnets fremste rollemodell, vil hvorvidt du selv leser eller ei ha en innvirkning på barnets holdning til lesing. At du selv leser, vil også gi deg større innsikt i hvilke utfordringer barnet møter på sin vei til å bli en leser og gjøre deg til en bedre støttespiller på denne veien.

Den verdenskjente fantasy-forfatteren G. R. R. Martin er kjent for sitatet «En leser lever tusen liv før han dør. Den som aldri leser, lever kun ett»[1]. Dette fanger nøyaktig den holdningen du som forelder bør mane til når det gjelder lesing. Lesing er spennende, det er en opplevelse. Gjennom å lese får du oppleve ting du aldri kunne opplevd på noen annen måte.

[1] SSB, 2019.

[2] Pinsker, 2019.

[1] Fritt oversatt.

Alexander1

Alexander Gjelsvik Ravnanger

Mentor, MentorNorge