5 tips for å takle eksamenstress

Eksamenstiden er for mange fylt med stress og prestasjonsangst. Vi kan dele stress inn i to hovedkategorier; negativt og positivt stress. Positivt stress gjør at man reagerer konstruktivt – det er det som gjør at du leser til eksamen fordi du vil gjøre det godt. Negativt stress gjør at man gjerne blir handlingslammet og virker stadig mot sin hensikt. Negativt stress kan dessuten være uheldig for helsen din. Her kommer fem tips til hvordan du kan håndtere stress i eksamensperioden!

1. Ha en plan

Ha en plan for å få oversikt over hva som skal gjøres og når, det vil føre til at du får mer kontroll. Det er lurt å dele opp planen: lag delmål og sett av nok tid. Noe mange gjør feil er å planlegge for liten tid til oppgavene. En plan gir deg samtidig en bedre følelse når du kan stryke ut ting du har skrevet ned, enn å tenke på alt du skal gjøre. Det skaper struktur og mestringsfølelse.

Del gjerne planen opp i mindre, overkommelige delmål. I en sjekkliste kan det være vanskelig å krysse av ‘gjør ferdig presentasjonen’, men det kan være enklere å krysse av ‘skriv 500 ord på arbeidskravet’ eller ‘les 15 sider med pensum’. Når du kan krysse av slike mål er det også lettere å se fremgangen i arbeidet ditt. Det kan virke lite med en gang, men de 500 ordene du skriver nå vil være 500 ord du ikke trenger å skrive senere. Fremtiden vil takke deg for hver eneste lille innsats.

Stress er et stort begrep, men vi skiller i hovedsak mellom positivt og negativt stress. Positivt stress er produktivt, og hjelper deg til å holde tidsfrister og jobbe optimalt. I motsetning gjør negativt stress at tanker kan hope seg opp og vi kan bli handlingslammet. Dersom du har en plan, jobber du mer effektivt når du skal arbeide, og kan la hjernen hvile når du er ferdig for dagen.

2. Start tidlig

Ikke vent med eksamenslesingen til dagen før. Det er aldri gøy å føle seg uforberedt til en eksamen som er rett rundt hjørnet. Begynn arbeidet mens du enda føler at du har tid til å ta gå igjennom alt pensumet. Forhåpentligvis vil det gjøre at du har god oversikt innen eksamen.

3. Inkubasjonsfasen

Det er viktig å unne seg øyeblikk hvor du ikke tenker på eksamen. Du har lov til å gå på en konsert eller kino og slappe av hvis du ønsker det. Det viktigste er at du har en plan for hvordan du skal arbeide mot eksamen før og etter, og at slike pustepauser ikke strekkes over flere dager. Om du stresser i forkant av en eksamen kan det være fristende å bli hjemme og lese hele dagen, men du blir faktisk mer effektiv når hjernen din er uthvilt og avslappet. Slike mentale hvilepauser er i tillegg uvurderlige for din mentale helse, som er langt viktigere enn eksamenskarakterer. 
Du kan lese mer om eksamenshjelp fra MentorNorge her. 

4. Ta vare på deg selv

Din fysiske helse er også viktig å ta hensyn til for å håndtere stress på en god måte. Pass på at du både sover og spiser nok gjennom eksamensperioden, slik at du fungerer optimalt. Anbefalt mengde søvn er 8-10 timer for tenåringer mellom 14 og 17 år, og 7-9 timer for unge voksne (18-25). Ikke bare vil tilstrekkelig søvn kunne forhindre oppbygging av negativt stress, men det vil også forbedre kognitive prestasjoner. Motstå derfor fristelsen til å sitte oppe hele natten og pugge – det er mye mer hensiktsmessig å legge seg tidlig. Timene du har til rådighet blir kanskje færre, men vil i gjengjeld være både mer effektive og læringsfremmende.

5. Snakk med noen

I perioder hvor du opplever mye stress og det skjer mye, er det viktig å lufte tanker med venner eller kjente som du stoler på. På skolen kan du snakke med helsesøster, rådgivere, o.l., som vet hva du går gjennom og hvordan de kan hjelpe deg. Stress skal ikke bli så stort at det går utover din mentale helse. Hvis det påvirker hverdagen din, burde du absolutt vurdere å snakke med noen om det. Negativt stress kan komme av uklare forventninger. Dersom du føler at du ikke vet hva som forventes av deg til eksamen, er det lurt å snakke med læreren din.

Kilder:
ledernytt.no

forskning.no

forskning.no/helse

45299910 190827005167432 4335450850278244352 n e1543490582618

Ylva Emilie Furuseth

Mentor, MentorNorge