Smilende jente sitter ved et bord
Alexander Gjelsvik Ravnanger
Mentor
Indholdsfortegnelse Skolestart 16. juni 2021 Læsetid: Hvordan forholde seg til den nye skolehverdagen?

Hvordan forholde seg til den nye skolehverdagen?

Landets skoler stenges som et ledd i kampen mot spredning av corona-viruset. I mellomtiden vil undervisningen foregå på diverse digitale flater gjennom videodelingstjenester og lignende. Dette er en helt ny situasjon for både lærere og elever. Her kommer derfor noen tips til hvordan man best kan håndtere denne nye undervisningssituasjonen.

1. Vær tålmodig og løsningsorientert

Det er viktig å understreke at denne situasjonen er helt unik i norsk skolehistorie og kommer nokså brått på et system der innføring av nye teknologiske systemer ofte går tregt og med mange utfordringer underveis.  Da er det viktig at du som elev husker at læreren din og skolen din jobber med å løse problemene og gjør så mye de kan for å tilby best mulig undervisning i denne situasjonen. Den beste måten man da kan opptre på er ved å være tålmodig, lytte til beskjeder, være oppmerksom på de plattformene der beskjeder gis, som Itslearning eller Fronter, og ikke minst holder et åpent sinn for utradisjonelle og nye løsninger.

Man skal heller ikke se bort fra at man nå går inn i en situasjon der du som elev har mye å bidra med hva teknologi angår. Hvis du ser en kreativ og god løsning på et problem dere har i undervisningen, kan du foreslå løsningen din for læreren og vise han/henne den aktuelle teknologien.

2. Snakk med lærerne dine

En stor bekymring blant lærerne i denne situasjonen er hvordan de skal opprettholde kontakten med elevene sine uten å møte dem fysisk. Da er det viktig at du holder dine kommunikasjonskanaler åpne slik at lærerne dine lett kan nå deg og at du selv tar initiativ når det er noe du ønsker å ta opp eller noe du lurer på. Ta kontakt med læreren din eller skolen din når du har spørsmål. Dersom du har praktiske utfordringer knyttet til avviklingen av planlagt undervisning, er det viktig at du orienterer skolen og læreren din om dette slik at de kan hjelpe deg.

3. Hold fokuset på læring, ikke eksamen

Mange bekymrer seg for hvordan det skal gå med eksamen når skolevesenet har blitt så drastisk rammet av corona-situasjonen. Sannsynligvis vil Utdanningsdirektoratet og skolen din komme med nærmere informasjon om eksamensavviklingen når de vet mer om hvor lenge disse tiltakene må opprettholdes og hvordan undervisning på de digitale flatene fungerer fremover. I mellomtiden burde man som elev fokusere på at man skal lære så mye som mulig og gjøre de oppgavene man blir bedt om. De fleste skoler vil legge til rette for at vurderinger blir gjennomført i løpet av perioden. Mange skoler har systemer som kan legge til rette for fagsamtaler over videodelingstjenester, og oppgaver kan selvfølgelig skrives og leveres inn som før. Fokuser på disse vurderingene og din egen læring i tiden fremover.


4. MentorNorge tilbyr oppfølging og nettundervisning

MentorNorge har bred erfaring med nettundervisning og har et variert tilbud med høy grad av individuell tilpasning. Dersom du eller dine barn trenger mer oppfølging i tiden fremover, i form av gjennomgang av stoff eller leksehjelp, står våre mentorer klare til å bistå med nettundervisning. Våre mentorer har god kunnskap om bruk av digitale flater i undervisningen og har gjennom én til én-undervisningen vår mulighet til tett oppfølging og rådgivning i denne perioden som ellers. Les mer om onlineundervisning her. 

5. Samarbeid er fortsatt mulig og anbefalt!

Har du en venn du pleier å samarbeide med i mattetimene, eller noen du diskuterer temaet med før du skriver en oppgave? Det er fortsatt fullt mulig å samarbeide om skoleoppgaver med den nye digitale undervisningen ved å bruke videodelingstjenester som Skype og FaceTime. Dette kan hjelpe deg både med å forstå stoffet bedre og holde motivasjonen oppe. I forbindelse med dette kan det være aktuelt å bruke skjermdeling og programmer som tillater samskriving, for eksempel Google Docs og OneDrive. Ta i bruk de ressursene dere har!

6. Organiser dagen din!

For de fleste er det en grunnleggende forskjell på skolen og hjemme: På skolen er man «på jobb», har faste rutiner og oppgaver, mens man hjemme slapper mer av og er sin egen herre. I denne perioden vil disse to stedene i livene våre sammenfalle, og det kan bli vanskelig å skille mellom når man er «på skolen» og når man har fri. For å holde motivasjonen oppe og ha en god flyt i arbeidet er det derfor viktig at du prøver å være bevisst hva som er skoletid og hva som er fritid. Følg med på når det avholdes undervisning og sett av tid til lekse- og egenarbeid. Mange vil nok også oppleve at det blir viktig å skille disse situasjonene fysisk. For å gjøre dette er det lurt å unngå å sitte i sofaen eller senga når man deltar i undervisningen. Sitt ved skrivebordet eller noe lignende og spar sofaen til fritiden.

Det aller viktigste i perioden fremover vil bli å delta på de tilbudene som blir satt opp og gå inn i denne nye situasjonen med et smil og et håp om å lære så mye som mulig. Det vil kreve mye av både elevene og lærerne, men med samarbeid, tålmodig og innsats er det fullt mulig å gå ut av dette semesteret med like mye læring som man hadde gjort et helt vanlig semester. Lykke til!

Skolestart

Se alle

Siste året på videregående? Her er noen ting du bør huske på.
Før året er omme, før det blir mai og kaoset med russetid og eksamen v..
9 ting å ta med seg til et nytt skoleår og et nytt semester
I forbindelse med at et nytt år er rett rundt hjørnet ønsker jeg å gi ..
Hvordan få en drømmestart på skoleåret?
Nå er vi allerede i august og starten på et nytt skoleår er rett rundt..
Hvordan takle overgangen fra elev til student
Å gå fra å være elev til å bli student er en stor overgang og kan til ..
Hvordan komme i gang til skolestart
Det er august, og det betyr tilbake på skolen. For mange er skolestart..
Fem gode grunner til å glede seg til skolestart
Her er fem grunner for å glede seg til skolestart – kanskje vil du ett..
5 gode grunner til å glede seg til skolestart
Ferien er på hell og skolestart nærmer seg med stormskritt. Til tross ..
Hvordan du som forelder kan gi barnet ditt en super skolestart!
Brått innser du at sommerferien er over, og skolestart er rett rundt h..
4 tips for å bli klar til skolestart over nyttår
Etter et hektisk og krevende semester kan du nå ta deg en velfortjent ..
5 tips for en best mulig start på skoleåret
Et nytt skoleår nærmer seg og det er igjen tid for å finne tilbake til..
5 tips for å komme i gang etter ferien
Sommerferie er kanskje et av årets høydepunkt for mange. Etter å ha ha..