Alexander Gjelsvik Ravnanger
Mentor
Indholdsfortegnelse Utdannelse og karriere 16. juni 2021 Læsetid: Hvorfor studere realfag?

Hvorfor studere realfag?

Behovet for realfagskompetanse vokser stadig og det er ingen grunn til å tro at dette vil endre seg i nærmeste fremtid. Med andre ord er realfag et forholdsvis sikkert retningsvalg når det gjelder studier. Likevel opplever nok mange at motivasjonen for å studere har sunket noe under koronapandemien, eller er usikre på om realfag er det rette for dem. Er du en av dem? Her kommer noen gode grunner til å studere realfag og litt om hvordan det er å studere realfag.

1. Sikkert arbeidsmarked

Som allerede nevnt er behovet for mennesker med realfagskompetanse i kraftig vekst. Etter hvert som teknologi spiller en stadig mer sentral rolle i arbeidslivet og vitenskapelige tilnærminger overtar i flere bransjer trengs det folk som har kompetanse i alt fra fysikk og matematikk til datateknologi og programmering. Særlig har behovet for kompetanse innen nettopp datateknologi, programmering og informatikk økt kraftig de siste årene. Dette er også et spennende og mangefasettert fagområde med muligheter for mange forskjellige spesialiseringer og innpass i forskjellige bransjer. 

2. Bli en problemløser

En av grunnene til at mange arbeidsgivere ser positivt på realfagskompetanse selv i bransjer der dette ikke er en essensiell kvalifikasjon er at personer som har studert realfag ofte er gode problemløsere. De er trent i å ta den tilgjengelige informasjonen til bruk og finne løsninger til komplekse problemstillinger. De problemløsningsferdighetene man tilegner seg gjennom et realfagsstudium er til hjelp både i arbeidslivet og andre aspekter av livet. Kort sagt er problemløsing stort sett det vi mennesker driver med her i livet. Det bør tillegges at med gode problemløsingsferdigheter kommer en selvsikkerhet og trygghet i nye situasjoner som også vil være til hjelp i alle situasjoner i livet. 

3. Få innsikt i et spennende fagområde

Den kanskje aller viktigste grunnen til å studere realfag er at realfagene er utrolig spennende og gir deg innsikt i hvordan verden fungerer. Fysikkens lover, matematikkens teoremer, kjemiske reaksjoner og kompliserte dataprogrammer gir oss svar på mange av de største og mest interessante spørsmålene om naturen og virkeligheten. Å lære om dette vil være en veldig givende og berikende del av det å studere realfag.

Nå som vi har gitt noen gode grunner til å studere realfag, skal vi si noe om hvordan det er å studere realfag. Hva kommer man til å lære, hvordan er hverdagen som student og er det hele egentlig overkommelig? Før vi begynner å gi noen svar på disse spørsmålene, må det understrekes at akkurat hva man lærer, hvordan studiet er organisert og lignende vil variere både mellom fagområder og institusjoner. Vi vil derfor gi noen overfladiske, men forhåpentligvis likevel inspirerende og nyttige svar på disse spørsmålene.

Når man begynner å studere, vil de første semestrene som regel bestå av såkalte innføringsfag. Det er obligatoriske fag som gir deg en innføring i noen av de mest grunnleggende områdene av faget du studerer. I mange realfagsutdanninger vil det være et eller flere innledende matematikkurs og et programmeringskurs som vil være felles for flere utdanningsprogrammer. Matematikken omfatter som regel noe grunnleggende kalkulus og lineær algebra. Kalkulus er fortsettelsen av derivasjons- og integrasjonsregningen du lærte om i R1 og R2, mens lineær algebra enkelt forklart er teorien om systemer av lineære ligninger. I ingeniørutdanninger vil det typisk også være et grunnkurs i fysikk.

Undervisningen ved universitet og høyskoler skiller seg fra undervisningen du er vant til fra videregående ved at den er mer passiv. I mange realfag er det vanlig med en kombinasjon av forelesninger og regnetimer, eller plenumsregninger som noen kaller det. I forelesningene gjennomgår foreleseren nytt stoff, motiverer og underbygger stoffet som skal læres. I mange tilfelle vil det legges opp til at man leser i lærebøker i tillegg til å komme på forelesningene. I plenumsregningene vil det ofte være noen som går gjennom oppgaver i faget og opplegget vil ved noen institusjoner være mer åpent for studentaktivitet enn i forelesningene.

Overgangen fra videregående til høyere utdanning kan være krevende for mange, kanskje spesielt i realfag siden abstraksjonsnivået øker så brått. Skulle du oppleve dette, husk at MentorNorge kan hjelpe med denne overgangen. En mentor kan hjelpe deg både rent faglig og med arbeids- og studievaner. Mentorene studerer som regel selv og har erfaring med studielivet. På denne måten kan de tilby individuelt tilpasset og faglig sterk hjelp som holder deg på skinnen faglig og bidrar til å etablere gode og langvarige studievaner.

Kort sagt er realfag et trygt og spennende karrierevalg som åpner for utallige valgmuligheter og fascinerende kunnskap. Selv om et realfagsstudium slett ikke er noen enkel affære, vil det være verdt både i kraft av de mulighetene det åpner og den mestringsfølelsen det medfører.

Ønsker du litt ekstra hjelp for å komme inn på realfagstudie? Les mer om privatundervisning fra MentorNorge her. 

Utdannelse og karriere

Se alle

Fra ungdoms- til videregående skole
For mange kan overgangen fra ungdoms- til videregående skole være både..
Hjelp, jeg starter på VG3!
Å begynne i VG3 kan by på mange følelser. Kanskje sitter du og føler p..
Fem grunner til å reise på utveksling
Halvveis gjennom oppholdet lurer jeg på om ikke dette er noe som bør v..
SKAM-skuespiller om utdannelse og eksamen
Hvordan jeg ble skuespiller i SKAM? Vel, det hele begynte mens jeg gik..
Hva skal du velge? 6 tips til deg som skal søke studier!
Er du ferdig med videregående til våren? Eller har du tatt deg noen fr..