Månedens Mentor - Mai 2019

Lene fortjener tittelen som månedens mentor i mai fordi hun skriver utrolig gode rapporter, og er et skikkelig ja-menneske som tar på seg litt krevende/utradisjonelle oppdrag. Lene er veldig god til å tilpasse undervisningen til eleven, og er var på elevens dagsform for å "fange" eleven om han/hun blir umotivert. På det ene forløpet hennes har hun også vært med i møter med skolen for å legge opp et opplegg sammen med dem - med godt hell! På ca. ett år har eleven tatt igjen flere år med kunnskap, slik at eleven kan henge med i klasseromsundervisningen igjen! Jubelrop for deg, Lene!

Navn: Lene Svanevik

Alder: 21

Bosted: Bergen

Studerer: Lektorutdanning i fysikk og matematikk

Hva motiverer deg som Mentor?

Jeg motiveres i jobben som Mentor gjennom å se elevene mine oppnå progresjon, ikke bare faglig, men også når det kommer til selvtillit og glede for fagene vi jobber med. Få ting gir mer motivasjon til å fortsette med undervisningen enn at en elev avslutter timen med å si at det har vært en gøy time!

Hvordan har jobben som Mentor påvirket deg?

Jobben som Mentor har gjort meg tryggere og mer bevisst på egne ferdigheter og pedagogiske evner. Gjennom det å være Mentor har jeg fått muligheten til å komme i kontakt med elever på ulike nivåer, og jeg har fått en bedre forståelse av hvordan man kan tilpasse undervisning til hver enkelt elev og spille på deres individuelle styrker

Hva synes du er din største suksessopplevelse hittil?

Min største suksesshistorie må nok være at jeg etter bare noen uker med en ny elev, som mislikte matte utrolig mye, klarte å variere undervisningen og legge timene på et slikt nivå at eleven begynte å glede seg til hver time og syntes det var trist at de ble så fort ferdig!

Privatundervisning fra MentorNorge

Selv om barnet ditt hater matematikk eller ikke kommer seg ut av senga om morgenen når engelsk er på timeplanen, er det heldigvis hjelp å hente her. Les mer om skreddersydd privatundervisning og leksehjelp fra MentorNorge

LOGO

MentorNorge