Adrian Rosenløw Eeg
Mentor
Indholdsfortegnelse Engelsk 16. juni 2021 Læsetid: 5 tips for å bli bedre i engelsk

5 tips for å bli bedre i engelsk

Har du lyst til å bli bedre til engelsk? Vi ser og hører engelsk flere ganger hver dag, og det er derfor store fordeler ved å kunne snakke engeslsk. Her får du våre 5 beste tips til å bli bedre i engelsk.

Engelsk er et språk vi har rundt oss til enhver tid. Det er et språk som dominerer Internett og andre medier. Grunnet globalisering blir det norske språket stadig påvirket av engelske låneord. Det er store fordeler ved å kunne snakke engelsk. Det gir muligheter i arbeidslivet og omfanget av mennesker du kan kommunisere med vil øke.

1. Snakk mest mulig engelsk

For å lære et språk er det viktig å bruke språket aktivt. Det handler om at man må øve i praksis. Det finnes ikke en bedre måte å lære engelsk på enn å bruke det. Det aller beste er å ha en engelsk venn/person du kan snakke med. Du må sørge for å bli forstått, samtidig som du lærer nye fraser og ord. Det høres kanskje rart ut, men å snakke med seg selv i et speil er også en fin måte å øve på.

2. Hold ting relevant

Når man lærer et nytt språk er det lett å drukne i pensum. Det er mye man skal kunne og mange verbtider å holde styr på. Derfor er det smart å hele tiden holde ting relevant. Bruk ny kunnskap i praksis og være alltid observant på hvordan du skal bruke det du har lært. Det er fint å kunne bøye sterke verb, men hvis du ikke vet når du skal bruke de, har de ingen verdi. Vær kreativ og prøv å bruk det du lærer i hverdagslige settinger.

3. Gå ut av komfortsonen

Å snakke et nytt språk kan føles som å spasere gjennom et minefelt. Man er hele tiden usikker på om man har bøyd verbene riktig eller om man uttalte de feil. Dette er uvaner som hindrer mange fra virkelig å blomstre i engelsk. Perfeksjon blir prioritert foran flyt. Slik burde det ikke være. Ikke misforstå, grammatikk er viktig. Men for å utvikle seg i et språk er det vesentlig å gjøre feil. Derfor burde man gå ut av komfort sonen. Søk å ha flyt i språket, ikke fokuser på detaljer. Sørg for at du blir forstått og at du får formidlet budskapet ditt. Grammatikken vil komme etter hvert.

4. Ordforråd

Man snakker ofte om ordforråd når man skal lære et nytt språk. Det er nyttig å ha et bredt ordforråd, derfor er det viktig å øve på gloser. Gloser kan være repeterende og kjedelig, men man får mye igjen for det senere. Det er viktig å være oppmerksom på hvilke ord man lærer, da det er mange ord i et språk man sjeldent får bruk for. De mest brukte ordene er de ordene som burde bli prioritert.

5. Lær av dine feil

Det er ingen tvil om at i prosessen av å lære et språk vil man gjøre masse feil. Utfordre deg selv til å se på «feil» som en mulighet til å lære. Still deg selv spørsmålet: «Hvorfor gjorde jeg dette og hva kan gjøres annerledes neste gang?». Prøv deg frem, gjør feil og lær av feilene. Det er i bunn og grunn det det handler om. 

Ønsker du enda litt mer hjelp med engelsken? Da kan privatundervisning i engelsk være noe for deg. Våre mentorer skreddersyr engelskundervisningen til ditt nivå og din personlige læringsstil, slik at du lærer på den mest effektive måten. Les mer om privatundervisning i engelsk her!

Lykke til!

Engelsk

Se alle

Fem fordeler med å lære fremmedspråk
I motsetning til engelsk, som vi er omringet med hver dag, så har frem..
Forskning viser at unge lærer engelsk ved hjelp av dataspill
Læring er ikke noe vi gjør kun i skoletiden – læring skjer gjennom hel..
5 tips til hvordan du kan bli bedre i engelsk i sommer!
Etter et uvanlig halvår med hjemmeskole og digital undervisning kan vi..
LÆR ENGELSK RASKERE!
Å lære et språk er et stort prosjekt, og det kan ta lang tid å mestre...