Mentor/privatlærer - Norges hyggeligste deltidsjobb?

Hvordan er det egentlig å jobbe som privatlærer?

I jobben som mentor eller privatlærer, møter du mange hyggelige familier og skolebarn- og ungdom. De fleste kontakter oss fordi de har spesifikke utfordringer i et eller flere fag, eller fordi de ligger litt bak de andre i klassen. Jobben går ut på at du møter familien og eleven hjemme, eller over internett - og hjelper til med skolearbeid. Nøyaktig hva eleven trenger hjelp med varierer, men her er noen av de vanligste grunnene til at familier tar kontakt med oss:

  • Leksearbeid og øving til prøver/eksamen.
  • Redusere for eksempel matteangst. Skape oversikt og struktur.
  • Skape motivasjon og inspirere til videre arbeid. Mange elever har utfordringer med å finne motivasjon til å jobbe med fag de synes er vanskelige.
  • Unngå anspente diskusjoner om likninger rundt middagsbordet. Noen ganger er det morsommere å lære fra en som er litt nærmere en selv i alder.

Er privatlærer Norges hyggeligste deltidsjobb?

Stort sett alle familier vi er i kontakt med får et enormt utbytte av en slik mentorordning. Langt på vei de fleste rapporterer om økt motivasjon og bedre faglig selvtillit, som følge av den fokuserte innsatsen man har lagt inn, sammen med sin mentor. Opplevelsen av å gjøre en forskjell, merke at man blir verdsatt og den tette relasjonen man knytter med sine elever/familier, er alle ting vi mener bidrar til å gjøre jobben som mentor/privatlærer til Norges beste deltidsjobb! 

Kan jeg bli mentor/privatlærer?

Vi stiller høye krav til alle våre mentorer/privatlærere. Man skal være faglig sterk i fagene man ønsker å undervise i, ha pedagogisk talent, og være en omgjengelig, motiverende og inspirerende person. Det er også viktig at du er glødende opptatt av fagene du vil undervise i!

Er du glad i å lære bort, og vil vedlikeholde kunnskapen i fagene du liker best? Da bør du søke jobb som mentor allerede i dag! Vi er landsdekkende og har et sterkt team med mer enn 1.200 mentorer, som du har mulighet for å bli en del av. Du får selvfølgelig full opplæring gjennom våre workshops.

Du kan lese mer om jobben som mentor, rekrutteringsprosessen, og alt annet du trenger å vite her: http://mentornorge.no/bli-mentor . Du vil også finne et søknadsskjema du kan benytte deg av dersom du ønsker å søke på stillingen.

Ansatt 9 of 9

Bjørn Kristian

Daglig Leder, MentorNorge