Animasjon av atomer
Ane Larsen
Mentor
Indholdsfortegnelse Naturfag 16. juni 2021 Læsetid: Tips til hvordan du får kontroll på fysikken!

Tips til hvordan du får kontroll på fysikken!

Fysikk handler om å forstå verden rundt oss, noe som er utrolig spennende. Samtidig er det mange som opplever fysikk som et vanskelig og frustrerende fag, rett og slett fordi det kreves en litt uvant læremetode. Her er noen tips til hvordan du kan få kontroll på fysikken.

Fysikk handler om problemløsning og forståelse, og krever at man klarer å trekke inn elementer man har lært i andre fag, som matematikk. Samtidig som denne nye måten å tenke på kan være med på og gjøre fysikk vanskelig, er det også med på å gjøre fysikk morsomt, i hvert fall når man får det til. 

Les gjennom temaet før timen

Når et fag består av mange nye elementer, gjelder det å begrense nettopp dette antallet av nye elementer. En måte å gjøre dette på er ved og lese gjennom stoffet før timen. Det trenger ikke handle om å forstå alt før du skal lære det, men om å få en oversikt over hva du skal lære. Les sammendrag, overskrifter og se på bilder, slik at du vet hva som er hovedessensen. Slik vet du hva du må fokusere ekstra godt på når undervisningen er i gang. Gjennom en kort gjennomlesning skaper du knagger du kan henge videre kunnskap på, og er klar til å fylle på med mer informasjon på en systematisk måte.

Delta aktivt i forsøkene

Et forsøk hvor du ikke forstår hva som skjer, er et bortkastet forsøk. Les gjennom oppskriften på forhånd, og sørg for at du forstår teorien bak de fysiske fenomenene dere skal observere i forsøket. Fysikk er et praktisk fag, og det å kunne forstå teorien bak det man ser i praksis er selve poenget med faget. Et forsøk du har forstått vil være et kjempegodt hjelpemiddel til å huske disse fenomenene til senere, da du nå har praktiske opplevelser å knytte de til.

Gjør mange oppgaver

Øvelse gjør mester, og desto flere oppgaver du gjør, desto bedre blir du. De fleste fysikkbøker har eksempler, så start gjerne der. Et forslag er å lese teorien bak, dekke til løsningen i eksempelet og prøve på egenhånd. Så kan du se på hele eksempelet.

Bruk så dette til å gjøre vanskeligere oppgaver. Unngå å ha fasiten eller løsningsforslaget foran deg, men prøv heller så godt du kan på egenhånd først. Dersom du har skriftlig eksamen i fysikk, kan tidligere eksamensoppgaver være en god øving, da disse ofte krever at man bruker kunnskap fra flere temaer og løser oppgavene på en selvstendig måte.

Lær å utlede de mest vanlige formlene

Det er absolutt en fordel å pugge formler i fysikk, men når det kommer til de aller vanligste formlene, kan det være verdt å bruke litt ekstra tid på forståelsen. Ved å lære hvordan formlene er utledet, lærer du sammenhengen mellom formler og da også de fysiske fenomenene. Dette gjør det mye enklere å løse vanskeligere oppgaver som ikke har en åpenbar fremgangsmetode. Lær deg f.eks. å utlede veiformlene, formler for arbeid, sentripetalakselerasjon og likninger for krumlinjet bevegelse.

Få kontroll på matematikken

Det er ingen hemmelighet at fysikkfaget krever god forståelse for matematikk. Det stilles krav til en mer praktisk forståelse og bruk, og en litt annen måte å anvende det man har lært i matematikken. Det viktigste vil være å kunne algebra og likningsløsing, også med flere ukjente. Trigonometri er også viktig, samt forståelsen av de trigonometriske funksjonene sinus, cosinus og tanges bør være på plass. I mange oppgaver lønner det seg å tegne inn egne trekanter, for så å finne lengder og vinkler derfra.

Strekning, fart og akselerasjon og også konsepter som brukes mye i fysikken, og som henger sammen gjennom derivasjon og integrasjon. Det er viktig å skjønne sammenhengen mellom disse prosessene, og hvordan de henger sammen med strekning, fart og akselerasjon. Det er blant annet viktig å huske at derivasjon er hastigheten funksjonene forandrer seg med, og at integralet av en funksjon kan ses som arealet under grafen.

Samarbeid

Fysikk handler om forståelse, og man lærer ekstra godt ved å forklare til andre. Finn en fysikkpartner og forklar de delene du forstår aller best, og la partneren din gjøre det samme. Da får dere forklart stoffet på en ny måte, samtidig som dere kan hjelpe hverandre å fylle eventuelle kunnskapshull. Diskuter dere gjennom ting dere er usikre på, og bruk bøker, internett eller læreren til å sjekke om påstandene deres er riktig.

Selv om fysikk er et annerledes fag som ofte krever en ny læringsmetode, finnes det ingen fasit på hvordan man lærer best. Alle lærer på forskjellige måter, og slik vil det naturligvis også være i fysikkfaget. Det aller viktigste er derfor å forstå at det kan ta litt tid å venne seg til arbeidsmetoden i fysikk, og utarbeide en metode som fungerer for akkurat deg. På veien vil jevnt arbeid, og samarbeid, være helt nødvendig for en fullstendig forståelse og et godt forhold til fysikken.

Få hjelp med fysikken av en toppstudent! Les mer om privatundervisning i fysikk fra MentorNorge her. 

Naturfag

Se alle

Hvordan skrive en god rapport
Rapporter kan virke vanskelige å skrive. Malen fra læreren virket kans..
7 tips for å mestre biologi
Biologi er et realfag som skiller seg fra de andre realfagene da det i..
5 tips for å bli bedre i biologi
Biologi kan være utfordrende fordi det er et realfag som skiller seg u..