Nærbilde av kvinne som ser i et mikroskop
Marte Lindholm-Dahle
Mentor
Indholdsfortegnelse Naturfag 16. juni 2021 Læsetid: 7 tips for å mestre biologi

7 tips for å mestre biologi

Biologi er et realfag som skiller seg fra de andre realfagene da det ikke er så mye regning og formler involvert. Men det betyr ikke at det er et lettere fag, det er fortsatt mye pensum med mange begreper og figurer som skal læres og settes i sammenheng med hverandre. Noen synes det kan være mye å gape over. Her kommer 7 tips som kan være med på å gjøre faget mer overkommelig.

1. Kom forberedt til timene

Uansett om det er en vanlig forelesning eller lab, er det viktig å komme forberedt til timen. Det er mye teoritungt stoff som skal gjennomgås, så det vil være en fordel å ha litt kjennskap fra før av. Bare det å skumme gjennom et kapittel før timen kan være til hjelp. Da vil ikke hjernen bruke opp for mye tid og energi på å fundere over hva de ulike begrepene som læreren nevner underveis er, men heller spare kapasiteten til å forstå de mer kompliserte sidene ved temaet. Når det kommer til laboratoriearbeid er det lurt å lese gjennom øvelsen før man begynner å gjøre noe annet. Slik får man et overblikk over hva som skal gjøres, og man unngår unødvendige feil som for eksempel å helle alt stoffet oppi løsningen, når man egentlig skulle spart litt til et annet steg senere.

2. Diskuter med andre

Selv om du foretrekker å lese på egenhånd, kan det være en god idé å diskutere pensum med noen andre. Spesielt før en prøve eller eksamen, for å se om du faktisk har skjønt det. Det kan være medelever, eller noen som ikke kan biologi. Begge deler har ulike fordeler. Å diskutere med medelever åpner opp for at du kanskje lærer noe nytt selv, eller får en annen vinkling på noe du synes er vanskelig. Det er også mulig å få oppklaring i det som skurrer. Det å snakke med noen som ikke kan biologi, gjør at du blir mer oppmerksom på hva du kan og hva du bør øve mer på. Du får også øvd på å forklare med andre ord enn det læreboka gjør, for å gjøre det forståelig.

3. Fokuser på det viktigste

Biologi er et stort og omfattende fag, og kan fort bli overveldende. Da er det være lurt å kutte ned på hva man skal prioritere og lære seg. Ofte er det ikke nødvendig å kunne så mye detaljer, i hvert fall ikke dersom man tar biologi på videregående nivå. Det viktigste er å lære seg de sentrale begrepene og figurene. Vet du hva de fleste begrepene betyr, og hvilke sammenhenger og prosesser de er en del av, så har du kommet langt. Figurer er som sagt også lure å kunne, da de gir et mer oversiktlig bilde av store og komplekse prosesser, og kanskje også setter det i sammenheng med andre ting.

4. Se på videoer på YouTube

Noen ganger stopper det helt opp, og uansett hvor mange ganger du leser det samme avsnittet og studerer figuren som følger med, blir du ikke klokere. Da kan det hjelpe å høre noen andre forklare, som mest sannsynlig har en annen illustrasjon eller huskeregel. På YouTube finnes det mange videoer som omfatter biologifaget; både norske og utenlandske. Du kan både finne «crash courses» laget for å gi en forståelse av det viktigste og mest generelle, samt videoer laget av professorer som går skikkelig i dybden. Med andre ord, du vil mest sannsynlig finne en video som dekker ditt behov.

5. Tegn egne figurer eller lag tegneserier

Mange figurer og illustrasjoner er gode, både i lærebøkene og på nett. Den beste måten å lære en figur på er å lage sin egen. Du kan enten tegne av en illustrasjon du har sett, eller prøve å lage din egen. Lager du din egen er det være lurt å vise den til læreren din for å være sikker på at den er korrekt og ikke har essensielle mangler. Du kan være enda mer kreativ å lage en tegneserie for og forklare en prosess. Der kan for eksempel personene i tegneserien være ulike hormoner eller celler. Dette er en fin måte å knytte sammen prosesser som skjer inne i kroppen med hverdagslige ting, og danne sammenligninger som gjør det lettere å huske og forstå konsepter.

6. Prøv å se sammenhenger

En annen prioritering bør være nettopp det - å se sammenhenger. Ofte er det lettere å forstå et konsept hvis du forstår hva som ledet til dette, eller hva som vil skje etterpå. Et eksempel er sammenhengen mellom fotosyntese og celleånding, to prosesser knyttet tett sammen. For å nå høy måloppnåelse bør man kan lære seg å se sammenhenger mellom ulike temaer som ikke er like åpenbare. Klarer du ikke dette selv kan det være nyttig å spørre en venn eller læreren din om hjelp!

7. Lag flashcards for å lære begreper

I biologi er det mange begreper man må lære seg. En effektiv måte å gjøre dette på er og lage flashcards, da har man begrepet på den ene siden og definisjonen på den andre. Dette kan lages både digitalt og for hånd. En nettside man kan bruke til dette er «Quizlet». Der kan du lage flashcards selv, eller finne flashcards andre har laget. Du kan også gjennomgå flashcards som et spill, som til tider kan være mer motiverende enn å bare lese og å pugge. Flashcards kan benyttes sammen med andre, der den ene leser opp begrepet og den andre prøver å forklare hva det betyr.

Det viktigste er å ikke miste motet selv om det tidvis kan virke som altfor mye og tungt stoff. Dersom du syns det blir veldig tungt kan du lese mer om privatundervisning i biologi her. 

Lykke til!

Naturfag

Se alle

Tips til hvordan du får kontroll på fysikken!
Fysikk handler om å forstå verden rundt oss, noe som er utrolig spenne..
Hvordan skrive en god rapport
Rapporter kan virke vanskelige å skrive. Malen fra læreren virket kans..
5 tips for å bli bedre i biologi
Biologi kan være utfordrende fordi det er et realfag som skiller seg u..