Bli en del av veiledningsteamet i landets største leksehjelpfirma!

Ønsker du en givende deltidsjobb, hvor du får muligheten til å arbeide for å hjelpe barn og unge til en enklere skolehverdag?

Privatundervisning er en spennende bransje, og MentorNorge er i vekst. Vi trenger nye deltids Junior Fagveiledere til avdelingen vår! Fagveilederavdelingen består av tre team, som har ansvar for de ulike delene av undervisningsforløpene.

Fagveilederne har ansvar for det administrative hos våre privatundervisningskunder, samt å skape en god kundeopplevelse. Du vil også fungere som et bindeledd mellom kundene og mentorene våre, og vil være i kontakt med mange ulike personer i løpet av en dag. Det er derfor viktig at du er strukturert og trives med å ha mange baller i lufta. Du må også være utadvendt, uredd, og en god lytter. Vi legger stor vekt på din evne til empatisk tilnærming til mennesker, samt tydelig kommunikasjon både muntlig og skriftlig.

Hvorfor jobbe hos MentorNorge?

Vi tilbyr en spennende deltidsjobb med mye ansvar. Vårt fagveilednings-team er ungt, og består av inspirerende og motiverte medarbeidere. Vi har et lærerikt, utviklende, hyggelig og uformelt arbeidsmiljø. Du får muligheten til å komme inn i en spennende bransje og en bedrift i vekst. Du får utvikle kommunikasjonsevnene dine, ved å hjelpe elever og dermed familier til en bedre skolehverdag. Vi har lokaler sentralt i Oslo Sentrum.

Hva er arbeidsoppgavene?

 • Ansvar for oppfølging av undervisningsforløp
 • Besvare henvendelser fra familier og kartlegge deres ønsker og behov
 • Finne den rette mentoren til familien
 • Salg av privatundervisningstimer
 • Være med å videreutvikle og optimalisere fagveiledningen
 • Ansvar for at individuelle og teamets mål nås

Hvem er du?

 • Du er god til å lytte og stille spørsmål
 • Du er strukturert og kan holde oversikt
 • Du liker en hektisk hverdag
 • Du er fleksibel og har god kjennskap til dagens skolesystem
 • Du er utadvendt og uredd
 • Du har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Det er et pluss om du har erfaring fra kundeservice eller veiledning

Arbeidstid

Arbeidstid- og mengde varierer etter sesong. Det vil være større behov rundt semesterstart, og noe mindre frem mot jul og sommerferie. Vi ønsker at du skal kunne jobbe mellom 5 og 15 timer i uken, og dette vil normalt være fordelt på én til tre ettermiddager/kvelder.

Søk på stillingen som Fagveileder

Ønsker du en givende deltidsjobb, hvor du får muligheten til å arbeide for å hjelpe barn og unge til en enklere skolehverdag?

Ønsker du å bli vurdert for stillingen? Gjør følgende:

Skriv 5-10 setninger om hvorfor du er motivert for å jobbe i MentorNorge, samt hvordan din erfaring kan komme godt med i denne stillingen. Du vil bli bedt om å sende din CV på mail i etterkant.

Søknadsfrist: så fort som mulig, vi har intervjuer fortløpende.