Våre vilkår

Les vilkårene til vår eksamenshjelp

Kvalitetssikring: Alle våres mentorer er sertifiserte toppstuderende. Deres faglighet og pedagogiske ferdigheter er testet, og de deltar løpende på workshops for at sikre høy undervisningskvalitet.

Forberedelse: Hvis forløpet krever at mentor forbereder materiale el.lign., trekkes timer fra klippekortet.

Transporttilegg: Transporttilegg kan bli aktuelt hvis mentor har mer enn 30 minutters reisetid til undervisningsstedet.

Binding: Det er binding på alle timer ved kjøp av eksamensboost.

Gyldighetsperiode: Timene kan brukes til og med dato for utløp dere har fått beskjed om.

Tilfredshetsgaranti: Mentor byttes hvis man ønsker en ny.

Betaling: Klippekortet skal godkjennes og betales innen eksamensforløpet kan starte.

Antall fag og elever: Et klippekort gjelder til et fag og en elev. Det er ikke mulig at være flere elever i undervisningen på samme tid.

Gyldighetsperiode: Klippekortet gjelder til og med den datoen dere har fått beskjed om.

Tilfredshetsgarati: Mentor byttes uten beregning, hvis man ønsker en ny.

Betaling: Klippekortet skal godkjennes og betales innen eksamensboost-forløpet kan starte.

Antall fag og elever: Et klippekort gjelder til et fag og en elev. Det er ikke mulig at være flere elever i undervisningen på samme tid.