Vilkårene våre

Se vilkår for eksamensforløp

Kvalitetssikring: Alle våres mentorer er sertifiserte toppstuderende. Deres faglighet og pedagogiske ferdigheter er testet, og de deltar løpende på workshops for at sikre høy undervisningskvalitet.

Forberedelse: Hvis forløpet krever at mentor forbereder materiale el.lign., trekkes timer fra timepakken.

Oppmøtetillegg: Ved fysisk undervisning vil det normalt tilkomme et oppmøtetillegg på mellom 100-200,- per økt. 

Binding: Det er binding på alle timer ved kjøp av eksamensforløp.

Gyldighetsperiode: Timene kan brukes til og med datoen for utløp, som dere har fått opplyst.

Fornøydgaranti: Om du ikke er fornøyd med mentoren din, kan vi finne en ny til deg. Hvor lang tid dette tar, kommer an på tilgjengeligheten i ditt område.

Betaling: Timepakken skal godkjennes og betales innen eksamensforløpet kan starte.

Antall fag og elever: En timepakke gjelder til et fag og en elev. Det er ikke mulig at være flere elever i undervisningen på samme tid.