Våre priser

En god investering i ditt barns fremtid

Ved personlig oppmøte av mentor, tilkommer det normalt et oppmøtetillegg på kr 50-200 per undervisningsøkt.

Hva får mitt barn ut av et mentorforløp?

Hvem kommer for å undervise?

Mer enn bare leksehjelp

Vi sikrer en god opplevelse - hele veien

Vi legger prestisje i å kjenne den enkelte elevs utfordringer og behov, slik at vi kan finne den helt rette mentoren til opppgaven. Våre dyktige fagveiledere følger forløpet fra start til slutt – fra den innledende behovsanalysen til deres avsluttende feedback. Dere tilknyttes en personlig fagveileder som løpende kontakter dere for å evaluere forløpet. Det er alltid mulig å ringe til en av fagveilederne våre, som sitter klare for å hjelpe!

Alle mennesker lærer forskjellig. Vi har erfart at bevisstheten om hver enkelt elevs læringsstil er en nøkkel til å målrette undervisningen slik at eleven utvikler seg mest mulig. Mentoren tilrettelegger undervisningen til å passe akkurat din sønn eller datter! Vi tar ofte til og med en læringsstilstest før undervisningsforløpet.

Dere kan følge elevens utvikling gjennom vår portal, MentorOnline. Her vil dere finne rapportene mentoren deres skriver etter hver undervisningsøkt. Dere får også tilgang til kalenderen som viser deres kommende avtaler om undervisning. I tillegg kan dere se visuelle fremstillinger av elevens faglige progresjon og motivasjon – og lese mentorens plan for neste undervisningsøkt. Forskning viser at barn lærer mest når læringen er synlig. Derfor kan også eleven selv ha glede av å følge med og reflektere over læringsprosessen.

Alle våre mentorer har selv toppkarakterer i fagene de underviser i. Dessuten er de screenet og testet for både faglige og pedagogiske evner. Det er viktig at det faglige er på topp, men vel så viktig at man er flink til å videreformidle kunnskapen sin. Vi finner den helt rette mentoren til dere basert på fag, pedagogikk, personlighet, geografi, erfaring og fritidsinteresser – slik får din sønn eller datter et godt og lærerikt privatundervisningsforløp.