Økt lærelyst og mestring! Prøv leksehjelp

Andres erfaringer med leksehjelp


99,2% familier vil anbefale oss

Vi har god erfaring med leksehjelp til barn og unge på alle klassetrinn både på grunnskolen, videregående skole og på universiteter og høyskoler. Vi har hjulpet over 20.000 familier med skreddersydd leksehjelp, og 99,2% vil anbefale oss til andre. Vår ambisjon er at alle barn og unge skal ha lærelyst og skoleglede!

Av samme årsak er mentorene våre både skoleflinke, kreative og har gode pedagogiske egenskaper. De er rollemodeller, de har stor interesse for faget de underviser i - og det smitter! Les mer om opplevelsen til noen av våre familier som har hatt leksehjelp under. 

Skap større skoleglede


Styrk den faglige selvtilitten

Hun gleder seg til hver gang mentor kommer.

- Mor til Caroline, 9. klasse

Daniel får privatundervisning av sin mentor (privatlærer). Daniel fikk tilbake gleden og bedre karakterer med leksehjelp fra MentorNorge.

Nå gjør jeg det bedre i matte enn jeg noen gang har gjort.

- Daniel, 10. klasse

Alle barna mine har hatt stor nytte av å ha mentor.

- Anne Brith, Blogger

Det har hjulpet meg å bli bedre i de fagene jeg sliter litt med

- Lise, 15 år

Maharan trengte en ekstra dytt


Nå møtes han og mentor flere ganger i uken for å jobbe med R2 og Kjemi 2

Maharan (19) går i 3. klasse på videregående skole, og har fordypning i realfag. For å mestre disse fagene kreves det strukturert jobbing og disiplin. Han forteller selv at de fleste medelevene på skolen ikke har et stort fokus på å jobbe grundig med skolearbeid, noe som igjen smitter over på han. Nå får han hjelp av en mentor flere ganger i uken slik at han får jobbet jevnlig med fagene har sliter litt med. Mentor forteller at de skal legge det største fokuset på å opprettholde jobbingen hver uke. Forhåpentligvis flere ganger i uken. "Han lærer fort, men går på en skole der man ikke fokuserer så mye på jobbing.” For Maharan sin del, hjalp det å se at andre på hans alder, med samme interesser og væremåte, har jobbet grundig med fagene han selv tar.

"Jeg merket allerede på kartleggingstimen, at mentoren min og jeg kom godt overens." Maharan forteller at de har mange felles interesser, og at det er enklere å jobbe med et fag, når du er sammen med en du har noe til felles med. "Jeg ble mer motivert for å jobbe med skole også!”

Én-til-én-undervisningen er en ting vi er stolte av i MentorNorge. Relasjonen mellom elev og mentor skaper et trygt rom hvor det er plass til både å prøve, feile og få til. Vår erfaring er at den lave aldersforskjellen mellom mentor og elev skaper noe unikt. Elever hos oss opplever at deres mentorer fungerer som en rollemodell og venn.

Emma (14) slet med matematikken


«Da vi begynte med matteundervisning her hjemme, så vi at det fort ble overført til andre fag"

Snowboardkjøreren Emma har slitt med matematikk på grunn av mye reising med sporten sin. På skolen har hun ikke fått med seg de tingene som de andre har jobbet med og har dermed havnet bakpå i faget. Når Emma skal reise, får hun med seg lekser for å kompensere for det hun går glipp av på skolen. Det å ha en mentor gjør at Emma har tid til å gjøre leksene før hun reiser på tur.

"Jeg føler meg mye tryggere i matte. Det at jeg har forbedret meg, gjør at jeg syns matte er mye morsommere. Jeg lærer mye mer av å ha en mentor."

Emma har privatundervisning med en mentor fra MentorNorge. I leksehjelpen jobber de med matematikk.
Kom i gang her

3 gode grunner til å velge MentorNorge

Infograf prosenter new
Infograf tall new 2
Infograf soyler new

Skal vi hjelpe dere også?


Vi kontakter deg innen 24 timer - ingen forpliktelse!

Merk: vi tar kun vare på dine opplysninger dersom du opprettes som kunde.

Nordens største privatundervisningstilbyder

MentorNorge er Norges største og eneste landsdekkende privatundervisningsbedrift. De siste årene har våre over 1000 mentorer (privatlærere) gjort en forskjell hos over 10.000 elever i hele Norge. Vi dekker hele landet, fysisk og over nett, og har helt sikkert også en mentor til dere. 

Norway

Åpningstider

Mandag-torsdag

9:00 - 20:00

Fredag

9:00 - 16:00

Lørdag

Stengt

Søndag

Stengt