Glad mentor med elev
Mentor forklarer

Bli ringt opp

Våre fagveiledere er klare til å ta
en uforpliktende prat om dine behov

Så snart som mulig I ettermiddag I kveld I morgen

Pedagogisk grunnlag

Leksehjelpen vår er kvalitetssikret og utviklet av eksperter innenfor pedagogikk, psykologi og ADHD

Åpent nå til kl 21:00.
Bli kontaktet eller ring på tlf: 21 51 40 40

Bli kontaktet

Så snart som mulig I ettermiddag I kveld I morgen
left corner graphics right corner graphics
Engasjert mentor fra MentorNorge

Pedagogisk grunnlag

Det pedagogiske grunnlaget vårt er utviklet ved hjelp av et ekspertteam, som består av forskere og eksperter innenfor felt som pedagogikk, psykologi, dysleksi og ADHD. På denne måten er vi sikre på å skreddersy og tilpasse undervisningen det enkelte barns utfordringer, interesser og behov.

Alle lærer forskjellig. Den måten barnet ditt lærer best på, er kanskje annerledes fra klassekameratene eller deg selv. Og det har veldig mye å si for barnets motivasjon, trivsel og skoleglede at den måten han eller hun lærer på blir brukt i undervisningen. Derfor har vi blant annet tatt utgangspunkt i den skandinaviske læringsstilmodellen når vi utformer leksehjelpen vår. På denne måten sikrer vi en pedagogisk og variert undervisning.

Lek og moro utenfor til privatundervisning med MentorNorge

Vår tilnærming til læring

- skolen skal gi glede!

Det skal være gøy å gå på skolen! Lyst til læring, nysgjerrighet og skoleglede er noe alle barn har rett til. Dette oppnår vi ved å skreddersy undervisningen til det enkelte barn, og finner en tilgang som gir motivasjon og mestringsfølelse. Det er når man endelig har knekt koden i et emne eller tør å rekke opp handa i timen, at det blir morsomt å lære!

Svend Erik Schmidt forklarer om de forskjellige læringsstilene

Tilpasset undervisning med forskjellige læringsstiler

Svend Erik Schmidt er ekspert på den skandinaviske læringsstilsmodellen. Han har hjulpet oss med å utarbeide et utdanningsprogram for mentorene våre om de forskjellige læringsstilene. Her lærer de mer om hva som ligger bak den visuelle, auditive, kinestetiske og taktile måten å lære på, og hvordan de kan variere undervisningen så den blir tilpasset den enkeltes læringsstil.

Både dette utdanningsprogrammet, og andre mikrokurs om pedagogikk og læring, kommunikasjon og spesielle utfordringer som ADHD og dysleksi, ligger klare til mentorene våre i MentorAkadamiet. Dermed kan de løpende videreutdanne seg og få informasjon om hvordan de kan gjøre undervisningen enda mer lærerik, spennende og variert.

Les mer om mentorene våre

De fire læringsstilene

- og hvordan de kan utgjøre en stor forskjell i undervisningen
Ikon

Har ditt barn en visuelt orientert læringsstil, vil det lære best ved å få vist og illustrert nytt stoff.

Ikon

Er ditt barn auditivt orientert, vil det lære mest ved å få stoffet forklart muntlig.

Ikon

Hvis ditt barn er taktilt orientert, lærer det best ved å få lov til å bruke hendene sine og ta på materialer i undervisningen.

Ikon

Det kinestetisk orienterte barn lærer mest ved å kunne bruke alle sansene og å bevege seg i undervisningen.

Mentorene våre blir etterutdannet via MentorAkademiet

MentorAkademiet

- vi videreutdanner mentorene våre

Alle mentorforløp er forskjellige, fordi alle barn er forskjellige. Derfor er det viktig for oss kunne tilby mentorene våre kontinuerlig videreutdannelse og opplæring, slik at de føler seg trygge, inspirerte og kan skreddersy det beste undervisningsforløpet for den enkelte elev.

Denne opplæringen får de i læringsuniverset vårt - MentorAkademiet. Her blir mentorenes faglige og pedagogiske kompetanser styrket, og de tilegner seg masse ny kompetanse som er gull verdt i mentorforløpene. MentorAkademiet gir dem kunnskap om undervisning, pedagogikk, faglige utfordringer og kommunikasjon fra noen av de fremste ekspertene på undervisning og læring.