Leksehjelp hjemme

Prøv privatundervisning i dag

Familiene som har prøvd oss er samstemte: Blir barna motivert, blir både leksearbeidet og skolehverdagen lettere. Derfor er våre mentorer toppstudenter, som både er særdeles sterke faglig, gode rollemodeller, og har skolehverdagen friskt i minne.