Slik fungerer leksehjelp med en privatlærer

Phone icon

1. Behovsavklaring

Å finne rett privatlærer til dere er en oppgave vi tar på alvor. Vi lytter til deres ønsker, og sammen med en fagveileder skreddersyr vi leksehjelpen på bakgrunn av deres behov og mål. Slik sørger vi for et tilpasset privatundervisningsforløp.

Two siluets icon

2. Den rette privatlæreren

Privatundervisning er en personlig tjeneste! Vi finner derfor den rette mentor (privatlærer) til deres barn med utgangspunkt i både faglig nivå, pedagogiske evner og personlighet.

Books icon

3. Leksehjelpsmagien kan begynne

Vi avholder en gratis kartleggingstime hjemme hos dere, hvor vi sammen legger en plan for forløpet. Deretter setter vi i gang med fast leksehjelp; hos dere, eller over nett!

Kom i gang
Vurderer du privatundervisning?
Ane Tenge, Fagveileder Vi tilbyr en kostnadsfri og uforpliktende
kartleggingstime. Hør om mulighetene i ditt område.
Vi tilbyr en kostnadsfri og uforpliktende
kartleggingstime. Hør om mulighetene i ditt område.
Bli kontaktet av en veileder i løpet av 24 timer
Få tips og triks til en bedre skolegang
Ja takk! Jeg er:

Meld på nyhetsbrev

Privatundervisning i matematikk

Omtalt i:
media_logo
media_logo
media_logo
media_logo
media_logo
media_logo

Matematikk er et meget viktig fag i skolen – og en utfordring for mange. Ofte handler det om å være a jour, og å ikke få «hull» i faget. Her er matematikken et utpreget «mursteinsfag» der temaene bygger på hverandre, og hvert emne baserer seg gjerne på ett eller flere av de forrige.

Å få leksehjelp i matematikk kan være veldig nyttig, både med tanke på motivasjon og det rent faglige. En god leksehjelp i matematikk fokuserer gjerne spesielt på tre ting:

  • Struktur  – For å få best mulig oversikt, er det essensielt at stoffet presenteres i en logisk rekkefølge og på en ryddig måte
  • Motivasjon – De som faller bak i matematikkundervisningen er gjerne de som finner det kjedelig. En god mentor burde inspirere og skape interesse rundt faget.
  • Bruksområder – Matematikk er et veldig viktig og nyttig fag, men det er ikke alle elever som helt skjønner hvorfor. Her er det viktig å vise eleven hva man kan bruke faget til, og knytte det opp mot elevens interesser.

Mange opplever matematikk som utmattende, kjedelig og slitsomt, men det er også et av de fagene som gir mest «godfølelse». Når man har slitt lenge med et emne eller en vanskelig oppgave, kjennes det utrolig godt å få det til. Matematikk kan dermed være et utrolig givende og morsomt fag for mange elever, så lenge de får lære i sitt eget tempo. Da kan man takle utfordringene etter hvert som de kommer, og man sitter igjen med en større følelse av mestring og progresjon.

 

Privatundervisning og leksehjelp i matematikk på barneskolen

På barneskolen handler det om å få på plass de grunnleggende ferdighetene, men også gleden ved matematikken. De yngre barna kan ha godt av å tilnærme seg faget på en praktisk måte. Her er det viktig å vise hva tallene brukes til

Noe av det viktigste for barn i barneskolealder generelt er å føle mestring, og vite at en behersker faget. Det er viktig å hele tiden være tilgjengelig for eleven. At eleven ikke blir sittende lenge fast med samme stykke, men faktisk får utviklet seg og får en mestringsfølelse i faget. Uansett hva barna er interessert i, kan man knytte matte opp mot barnets interesser.

 

Privatundervisning og leksehjelp i matematikk på ungdomsskole

Eleven har nettopp startet med karakterer og har tatt ett stort steg videre. Det er mange elever som ikke er trygge nok på basiskunnskapene sine, fordi de ikke har fått nok oppfølging gjennom hele prosessen. Eleven vil her få muligheten til å gå tilbake å bli trygg på det en tidligere ikke har mestret, og se en positiv progresjon i karakterene sine.

Det er viktig for å få elven til å bli trygg på å forholde seg til nye regneregler hele tiden. Det kommer hele tiden nye og mer avanserte regler å forholde seg til, og det er da lett å ikke holde følge i svingene. Matematikk handler om problemløsning, og henvise ulike problemstillinger til relevante scenarioer som eleven har interesse for.

 

Privatundervisning og leksehjelp i matematikk på videregående

På videregående oppplever mange at vanskelighetsgraden øker hele tiden, og man lærer seg å bli mer selvstendig. Det er ikke dermed sagt at man klarer å følge samme progresjon som sine medelever. Med en privatunderviser vil man få tilpasset sine behov for veiledning. Eller om eleven ikke får nok utfordringer i sitt fagmiljø, og trenger en som kan veilede seg til å ta steget enda lenger. Det blir mer og mer viktig å utfordre eleven med høyere vanskelighetsgrad, samtidig som at man er nøye på at eleven faktisk henger med og lærer seg temaene skikkelig.

Det som skiller seg fra de lavere alderstrinnene er at faget blir mer fokus på prestasjon i karakterer, man står mer alene uavhengig av læreren. Da kan det være en fordel å få en mentor til å guide seg gjennom kurset og få en kvalitetssjekk på sitt arbeide.

Vil du høre mer om privat leksehjelp?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt i løpet av 24 timer. Det er naturligvis helt uforpliktende!