Leksehjelp, som skaper skoleglede

Få skreddersydd leksehjelp til barnet ditt i hjemmet eller over nett

Lekser kan være fortvilende for barn - men også for de voksne! Leksehjelp fra MentorNorge gir gode faglige resultater. Våre mentorer er toppstudenter, som både er sterke faglig, gode rollemodeller, og har skolehverdagen friskt i minne. Vi tilbyr leksehjelp i alle fag på både grunnskolen, og i videregående skole. Vi skreddersyr undervisningen ut i fra den enkelte elevs behov, interesser og mål

Prøv en gratis kartleggingstime

Kom i gang med undervisningen
Så snart som mulig I ettermiddag I aften I morgen