Leksehjelp hjemme


Prøv privatundervisning i dag

Prøv privatundervisning i dag

Familiene som har prøvd oss er samstemte: Blir barna motivert, blir både leksearbeidet og skolehverdagen lettere. Derfor er våre mentorer toppstudenter, som både er særdeles sterke faglig, gode rollemodeller, og har skolehverdagen friskt i minne.

  • Leksehjelp og privatundervisning - hjemme, og over nett
  • Ett semester er ofte nok for å komme ajour faglig
  • Priser fra 395,-/time - gratis kartleggingstime sikrer god match