Bli eksamens/tentamensklar med et intensivforløp Book en mentor

Slik forholder vi oss til COVID-19


Ytterligere informasjon om tiltak mot forebygging av smitte

Ytterligere informasjon om tiltak mot forebygging av smitte

Smittevern under undervisning, og lokale tiltak.
Vi har utviklet en egen smittevernveileder til bruk i privatundervisning. Vi holder mentorene løpende oppdatert og informert om nasjonale tiltak fra sentrale myndigheter, slik at de innretter undervisningen etter dette. Når det gjelder lokale tiltak endres disse ofte, basert på utbrudd, sykehusinnleggelser og forhold i de aktuelle områdene. Alle våre mentorer er bedt om å følge nøye med på tiltak som omfatter området de underviser i, og innrette seg etter dem.

Nye nasjonale og regionale tiltak ifm. Omikron-varianten 02.12.2021

I forbindelse med spredningen av den nye Omikron-varianten er det lansert nye nasjonale og regionale tiltak fra natt til 3. desember, 2021. Tiltakene omfatter blant annet et munnbindpåbud i butikker, restauranter, taxier og kollektivtransport. 

1-1-undervisning er ikke omfattet av munnbindpåbudet i områdene som er berørt av de regionale tiltakene. Vi oppfordrer alle kunder i området til å vurdere bruk av munnbind under undervisningen, i samråd med sin mentor. Det er også uproblematisk å legge over til onlineundervisning i en periode, kontakt oss på info@mentornorge.no for å høre mer om dette! 

Gratis munnbind:

MentorNorge sender gratis munnbind til undervisning til både kunder og mentorer på forespørsel. Send forespørsel til info@mentornorge.no

Undervisningsrutiner for privatundervisning


Vi svarer gjerne på alle deres spørsmål. Finner du ikke svaret, ring oss på 21 51 40 40

Vi svarer gjerne på alle deres spørsmål. Finner du ikke svaret, ring oss på 21 51 40 40

Hvilke forhåndsregler tar dere i henhold til covid-19?

Vi følger myndighetenes anbefalinger og holder oss løpende orientert. Vi anbefaler alle familier å ha tett dialog med sin mentor, og at dere avtaler ut i fra hvilke undervisningsmetode dere selv er komfortabel med.

Vi anbefaler naturligvis de som har onlineundervisning om å fortsette med det, og de som ønsker å prøve det ut å ta kontakt med fagveileder eller mentor for å komme i gang. - du kan lese mer om vår privatundervisning online her

Det er også mulighet for å pause forløpet deres dersom dere ønsker det. Du er hjertelig velkommen til å ringe oss på 21 51 40 40 for mer informasjon.

Kan jeg få onlineundervisning?

Ja, vi tilbyr én-til-én undervisning med en mentor online. Undervisningen foregår på vår onlineplattform, der dere kan dele skjerm, se hverandre, snakke og skrive til hverandre. Våre mentorer har god erfaring med onlineundervisning og vil sikre den samme gode, aktiverende og motiverende leksehjelpen - selv over skjermen. Du kan lese mer om onlineundervisning her.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon på 21 51 40 40.

Kan jeg fortsatt ha undervisning med en mentor hjemme? (fysisk)

Ja, du kan fortsatt ha undervisning med en mentor hjemme. Da er det viktig at både elev, familie og mentor er komfortable med det. Vi oppfordrer til at mentor og elev holder minst én meters avstand under fysisk undervisning. Bruk eventuelt munnbind i tråd med lokale anbefalinger.

Dersom situasjonen endrer seg vil det naturligvis være mulig å gå over til onlineundervisning.

Du er velkommen til å ringe oss på 21 51 40 40 for å høre mer om mulighetene.

Vi har et forløp hos dere, hva gjør vi nå?

Dere kan selvfølgelig fortsette forløpet deres hos oss. Dersom dere ikke ønsker fysisk undervisning med mentor, kan dere ha undervisning på vår online plattform. Den er det veldig mange som bruker, også før pandemien, med stor suksess. Du kan lese mer om onlineundervisning her

Vi anbefaler at du tar kontakt med fagveilederen deres på 21 51 40 40 for mer informasjon om hvordan dere skal komme dere gjennom denne perioden.

Hva hvis vi bor i Oslo?

I Oslo bør dere ha undervisning på nett, frem til skolene åpner 6. april, så lenge dette er praktisk mulig. Mange av våre kunder har nettundervisning på onlineplattformen vår, også utenfor pandemitiden, med stor suksess. Du kan lese mer om onlineundervisning her

Vi anbefaler at du tar kontakt med fagveilederen deres på 21 51 40 40 for mer informasjon om hvordan dere skal komme dere gjennom denne perioden.