Månedens Mentor - Mars

Vi vil gratulere Beate som månedens Mentor – mars!

Navn: Beate Bekkevoll
Alder: 20
Bosted: Oslo
Studerer: Engelsk årsenhet (UiO), begynner på lektorprogrammet fremmedspråk neste semester, UiO.

Beate fortjener å bli æret med «månedens Mentor» tittel i mars av mange grunner! Hun er ekstremt imøtekommende, pliktoppfyllende og ryddig - her snakker vi orden i sysakene! Beate er også veldig god på kommunikasjon – både med oss i administrasjonen og med elevene sine og deres familier. Hun tar deres behov på alvor, legger til rette og gjør alt for at alle skal bli fornøyde. Keep up the good work!

Vi roper hurra for deg, Beate!


Intervju med Beate:

Hva motiverer deg som Mentor?

Det er utrolig mange ulike faktorer som motiverer meg som mentor, hvilket gjør denne jobben veldig spennende og givende. Noe av det som motiverer meg aller mest er definitivt det å se fremgang hos elevene mine, og få lov til å være til stede når elevene mestrer ting de før har funnet utfordrende. Det er veldig gøy å se gnisten som tennes i elevens øyne når han/hun «knekker koden» som må til for å oppnå ønsket resultat. Spesielt motiverende er det å se gleden som vises hos elevene når de mestrer faglige utfordringer, arbeidsviljen som da oppstår hos elever som kanskje ikke har likt skolearbeid tidligere, og det at de da finner glede i faget.

Hvordan har jobben som Mentor påvirket deg?

Som kommende lektorstudent gir jobben som mentor ekstremt mange gode erfaringer, både faglig og sosialt. Gjennom MentorNorge og privatundervisning får jeg mulighet til å se hvilke utfordringer hver av elevene har, hvilket høyst sannsynlig vil gi meg bedre mulighet til å se elevene som enkeltindivider i et klasserom med mange elever.

Jobben som mentor har også gjort meg mer tålmodig og løsningsorientert, da alle elever lærer på ulike måter og dermed trenger ulike undervisningsmetoder. Dette har gjort meg mer tilpasningsdyktig til å «skreddersy» undervisningen til hver enkelt elevs behov. Jeg har også lært fagstoff på en helt ny måte, da samarbeidet med elevene får meg til å se fag på en helt annen måte enn hva jeg gjorde før.

Å få muligheten til å jobbe som mentor har også gjort meg veldig sikker på at det er dette jeg ønsker å drive med videre. Når jeg begynte å jobbe som mentor var jeg ikke helt sikker på om det var lærer jeg ønsket å bli, men for hver undervisningstime har jeg bare blitt mer og mer sikker på at jeg nå har valgt riktig retning.

Hva synes du er din største suksessopplevelse hittil?

Suksessopplevelsene har vært flere og forskjellige, så det er vanskelig å trekke ut en spesiell opplevelse. Suksessopplevelsene finner sted når elevene etter lange samtaler og ulike forklaringer får en aha-opplevelse, «knekker koden», ler og sier at «men dette var jo ikke vanskelig!». Dette er motiverende for både meg og eleven. Suksessopplevelsen kommer når jeg får tilbakemelding fra elev og dens familie om faglig fremgang og utvikling. Særlig gøy og givende er det når en elev som synes det er skummelt å snakke engelsk og ikke føler seg «flink nok» kommer og sier at «nå er jeg ikke redd for å snakke engelsk mer». Det samme gjelder når en elev som alltid har ligget på lav måloppnåelse i matematikk og tenkt at «sånn er det bare» viser meg resultatet fra en matteprøve hvor han/hun har oppnådd høy måloppnåelse - med et stort glis om munnen.

Privatundervisning fra MentorNorge

Vi tilbyr privatundervisning i alle fag og på alle nivå. Om målet er å rekke opp hånden i mattetimen eller å få 5 på prøven i engelsk - så er skoleglede, motivasjon og lyst til læring noen av nøkkelordene hos MentorNorge. Vi brenner for å motivere og styrke den faglige selvtilliten. Les mer om skreddersydd privatundervisning her.

Kvadratisk Blå bakgrunn 1000px

MentorNorge