Månedens mentor - Juni

Navn: Christina Knutsen

Alder: 26

Bosted: Trondheim

Studerer: Profesjonsstudiet i medisin

Christina fortjener tittelen ”månedens Mentor juni” av mange grunner! Hun er utrolig engasjert i elevene sine og yter det lille ekstra, blant annet er Christina god på å lage planer med elevene sine. Tilbakemeldinger viser at hun er faglig trygg og viser fremragende formidlingsevner! I tillegg til alt dette har hun full kontroll, er ryddig og profesjonell. Jubelrop for deg, Christina!

Intervju med Christina

Hva motiverer deg som Mentor?

Først og fremst så synes jeg det er veldig fint å kunne bruke kunnskapen jeg har tilegnet meg etter flere år med hard jobbing på skolebenken, til nytte for noen andre enn seg selv. Noe av det som motiverer meg mest er å vite at jeg kan utgjøre en forskjell for elevene mine, samtidig som det koster meg veldig lite. Jeg vet at undervisningsopplegget jeg velger og innfallsvinklene til faget kan ha stor betydning for om eleven oppnår mestringsfølelsen. Når jeg lykkes med å skreddersy et opplegg som passer til den enkelte elev, så blir jeg veldig motivert. Når jeg treffer på elever som lenge har slitt med å forstå et konsept eller se en sammenheng i en fag, og jeg får høre «Å, er det virkelig så enkelt?», så føler jeg at jeg har oppnådd noe viktig.

Hvordan har jobben som Mentor påvirket deg?

Som medisinstudent utdanner jeg meg til et yrke der hverdagen består av å hjelpe andre. I jobben som mentor får jeg gleden av å hjelpe elever helt ned i barneskolealder med å se nye sammenhenger og å lære nye ting. Det er en utrolig takknemlig jobb, i den forstand at man følger elevene i et forløp der man observerer stadig utvikling, og dette blir en form for positiv feedback. I mentorjobben får jeg erfare betydningen av å bruke ressursene mine til å kunne utrette noe for andre.

Det er også veldig lærerikt å måtte lære bort på en konkret og konsis måte tilpasset den enkelte elev, som stiller krav til at jeg kan stokke om på kunnskapen min.

Hva synes du er din største suksessopplevelse hittil?

Som mentor i mentorordningen kommer man tett innpå elevene i et en-til-en forhold, og man får oppleve både elevenes frustrasjon og tårer når de opplever at de stagnerer, og deres glede over å mestre noe de tidligere ikke har mestret. Å få ta del i gleden elevene føler når de lykkes i faget, er utrolig motiverende, både for meg som mentor og som menneske.

Jeg har allerede rukket å ha flere opplevelser som har rørt meg. Det er imidlertid et forløp som skiller seg ut.

Jeg er mentor for ei jente som har hatt en enorm utvikling i faget. Fra å være ei beskjeden og usikker jente som alltid måtte få bekreftelse før hun turte å skrive ned svaret på en oppgave, har hun blitt selvstendig og målbevisst. Men viktigst av alt, hun har opplevd mestringsfølelse! Forhåpentligvis kan eleven dra nytte av det reiste selvbildet i faget i mange år framover.

Privatundervisning fra MentorNorge

Vi tilbyr privatundervisning og leksehjelp i alle fag og på alle nivå. Skreddersydd undervisning gir gode faglige resultater.
Les mer om skreddersydd privatundervisning med en motiverende privatlærer her.

Kvadratisk Blå bakgrunn 1000px

MentorNorge