Prøv onlineundervisning Gratis kartleggingstime

Månedens Mentor - januar

Mnds mentorm

Vi vil gratulere Thomas som månedens Mentor – januar!

Navn: Thomas Døvik

Alder: 20

Bosted: Oslo

Studerer: Lektorprogrammet i Nordisk, UiO

Thomas er månedens mentor av mange grunner, blant annet fordi han er gira og utrolig hyggelig. Det er en fryd å snakke med ham! Thomas er også veldig allsidig, han tar på seg mange forskjellige oppdrag, og underviser i de aller fleste fag, på ulike nivåer. I tillegg er han ryddig, skriver gode, utfyllende rapporter og får fantastiske tilbakemeldinger. Hurra for deg, Thomas!

Intervju med Thomas:

Hva motiverer deg som Mentor?

Noen av det som trolig motiverer meg mest ved å jobbe som mentor, er å kunne være en «støttespiller» for barn og unge, som på ulike måter opplever utfordringer i skolegangen. I takt med elevens læring og utvikling opplever man selv at motivasjonen for å fortsette arbeidet vokser. Jeg opplever at arbeidet er verdifullt når jeg ser at elevene mestrer tidligere utfordringer, og når elevene selv ser verdien og all gleden som kan ligge i læring. Det gjelder bare å finne de riktige metodene, samt ivareta en god tilnærming til den enkelte elev og han/hennes behov.

 

Hvordan har jobben som Mentor påvirket deg?

Som lektorstudent gir jobben som mentor meg enormt mange gode erfaringer. Gjennom MentorNorge og privatundervisning får jeg muligheten til å få innsyn i problemstillinger som trolig ikke alltid kommer like godt til uttrykk i en større klasse.

En av hovedoppgavene mine som mentor er å utarbeide et tilpasset og målrettet undervisningsopplegg som fungerer best mulig for eleven. Alle elever er ulike og behovene kan være mange, og det er ikke alltid like enkelt å finne en strategi som er effektiv for eleven. Men arbeidet mitt i MentorNorge har vist meg at det er mulig å finne motivasjonen og pågangsmotet hos alle elever. Det gjelder ofte bare å være litt kreativ, men også tålmodig. All læring må sees som en lengre prosess, og dette er viktig å ha i bakhodet når man jobber som mentor.

Alt i alt vil jeg si at MentorNorge har gitt meg mange nye erfaringer, i tillegg til motivasjon og engasjement for videre undervisning og opplæring. Jeg tar med meg erfaringene videre, og jeg tror de vil kunne komme godt til nytte i en senere yrkessituasjon som lærer.

 

Hva synes du er din største suksessopplevelse hittil?

Jeg har ikke én «suksessopplevelse», jeg har flere. «Suksessopplevelsen» kommer til uttrykk når du sammen med eleven «knekker koden». Dette er motiverende for eleven, men særlig også for meg som mentor. Suksessopplevelsen melder seg også når man som mentor får tilbakemeldinger fra familier og elever om fremgang og utvikling. Ekstra moro er det også å se elevens glede over en god karakter eller positive tilbakemeldinger fra faglærer.

Kvadratisk Blå bakgrunn 1000px

MentorNorge

Kom i gang her

3 gode grunner til å velge MentorNorge

Infograf prosenter new
Infograf tall new 2
Infograf soyler new

Skal vi hjelpe dere også?


Vi kontakter deg innen 24 timer - ingen forpliktelse!

Merk: vi tar kun vare på dine opplysninger dersom du opprettes som kunde.