bupropion sr 150 mg once a day doxycycline 100mg how many times a day ativan side effects depression fexofenadine 120 mg tablet in hindi clofazimine 50 mg capsule zolpidem online senza ricetta

Slik fungerer leksehjelp med en privatlærer

Phone icon

1. Behovsavklaring

Å finne rett privatlærer til dere er en oppgave vi tar på alvor. Vi lytter til deres ønsker, og sammen med en fagveileder skreddersyr vi leksehjelpen på bakgrunn av deres behov og mål. Slik sørger vi for et tilpasset privatundervisningsforløp.

Two siluets icon

2. Den rette privatlæreren

Privatundervisning er en personlig tjeneste! Vi finner derfor den rette mentor (privatlærer) til deres barn med utgangspunkt i både faglig nivå, pedagogiske evner og personlighet.

Books icon

3. Leksehjelpsmagien kan begynne

Vi avholder en gratis kartleggingstime hjemme hos dere, hvor vi sammen legger en plan for forløpet. Deretter setter vi i gang med fast leksehjelp; hos dere, eller over nett!

Kom i gang
Vurderer du privatundervisning?
Ane Tenge, Fagveileder Vi tilbyr en kostnadsfri og uforpliktende
kartleggingstime. Hør om mulighetene i ditt område.
Vi tilbyr en kostnadsfri og uforpliktende
kartleggingstime. Hør om mulighetene i ditt område.
Bli kontaktet av en veileder i løpet av 24 timer
Få tips og triks til en bedre skolegang
Ja takk! Jeg er:

Meld på nyhetsbrev

Privatundervisning og leksehjelp i tysk

Privatundervisning og leksehjelp i tysk

Språket og faget tysk

Tysk er alene offisielt språk i Tyskland, Østerrike og Liechtenstein, og ett av flere offisielle språk i Sveits, Luxembourg og Belgia. Det er et verdensspråk og nesten 100 millioner har tysk som sitt morsmål. Å kunne et fremmedspråk som tysk godt, åpner for muligheter som man ellers ikke ville hatt.

 

Perfekt er derfor at tysk ikke er så ulikt norsk. Det er mange helt like eller liknende ord, men hovedutfordringen er at tysk grammatikk er mer komplisert enn den norske. Tysk på ungdomsskolen og på videregående skole er likevel mer enn bare grammatikk, det er også veldig viktig å kunne tysk uttale. Kunnskap om Tyskland og andre land i språkområdet har også en viktig plass i faget. Utfordringene for de fleste er å formidle denne og annen kunnskap på muntlig og skriftlig tysk. Gjennom privatundervisning og leksehjelp med en ekstra lærer i tysk vil MentorNorge hjelpe til med å løse disse utfordringene.

 

Tysk grammatikk

Tysk grammatikk er beryktet som vanskelig og komplisert, men språket er egentlig grunnleggende systematisk. Kasussystemet gjør at setningsanalyse er viktig. Kort sagt har funksjonen til delene av en setning og substantivenes kjønn bl.a. betydning for endelser til artikler foran substantiv, adjektiv og eiendomspronomen. Preposisjonene styrer også forskjellige kasus. Tysk kan likne litt på matematikk, fordi det er et logisk system av regler. Privatundervisningen fra MentorNorge vil gi oversikt over kasussystemet og de ulike reglene, og bidra til en grunnleggende forståelse for det viktigste i faget.

 

Tysk uttale

Tysk uttale er også systematisk. Tyske uttaleregler er viktig å lære seg. Bokstavene ‘u’, ‘ö’ og ‘o’ uttales på tysk som henholdsvis norsk o, ø og å. Det er også vanskeligere uttaleregler. Bokstavkombinasjonen ch skal uttales forskjellig alt etter som hvilke bokstaver som står foran eller bak, og om ordet opprinnelig kommer fra et fremmedspråk. Ved å få oversikt over og lære seg de viktigste uttalereglene tidlig, vil eleven gjennom lesing kunne oppleve mestring i et fag som på grunn av grammatikken kan fremstå vanskelig.

 

 

Privatundervisning og leksehjelp i tysk på ungdomsskolen

På ungdomsskolen er etablering av gode arbeidsrutiner essensielt. En strukturert leksehjelp kan være avgjørende. Spesielt i et fag som tysk vil man ha stort utbytte av å få forklart sammenhenger og få oversikt med en gang. Det er i starten viktig å lære seg nye ord og uttrykk, kjenne ordklasser, forstå setningsanalyse og å kjenne viktige uttaleregler. Gjennom praktiske oppgaver, lesing, lytting mm. kan eleven gradvis bli bedre i både skriftlig og muntlig tysk. Grunnlaget for senere suksess blir lagt allerede i starten.

 

Våre privatundervisere hjelper gjerne med:

 

 • Ordforråd
 • Grammatikk
 • Skriving
 • Lesing og uttale
 • Språkforståelse

 

 

Privatundervisning og leksehjelp i tysk på videregående skole

På videregående forventes naturligvis et vesentlig høyere nivå enn på ungdomsskolen. Mange opplever overgangen fra ungdomsskoletysk til videregåendetysk som utfordrende. Mangler den grunnleggende forståelsen for setningsanalyse, kasussystemet og andre regler, er det vanskelig å henge helt med. Det kreves også en større muntlig delaktighet, og fagstoffet er mer komplisert. Det kreves at man kjenner godt til kultur og historie i språkområdet, spesielt Tyskland. I tillegg skal man kunne sammenlikne med Norge og formidle dette videre, enten det er gjennom en skriftlig tekst eller et muntlig foredrag. Hvordan den skriftlige eller muntlige presentasjonen er bygget opp og tilpasset mottakeren er viktig.

 

Det kan være mange og ulike utfordringer i faget på videregående, og ulike elever har ulike utfordringer. En skreddersydd privatlærer vil kunne gi den enkelte den spesielle hjelpen og undervisningen som er nødvendig på dette nivået, og hjelpe den enkelte opp på ønsket nivå.

 

Våre privatundervisere hjelper gjerne med:

 

 • Ordforråd
 • Grammatikk og repetisjon av grunnleggende regler
 • Skriving og tekstoppbygging
 • Lesing og uttale
 • Muntlig fremføring og dialog
 • Språkforståelse
 • Kulturell og historisk forståelse knyttet til språkområdet

 

Kom i gang

Trenger dere hjelp med skolearbeid og lekser?

Kontakt oss

Leksehjelp som inspirerer barn og unge!

Privat leksehjelp i hjemmet

 • Test av personlig læringsstil
 • Fortløpende målsetting og motivasjon
 • Rapport etter hver økt

Din mentor er nøye utvalgt

Det faglige skal naturligvis være på topp. Derfor har alle våre mentorer toppkarakterer, men det er like viktig å være god til å lære fra seg. Alle våre mentorer er screenet og testet, både for faglige og pedagogiske evner. Vi velger kun de beste. Deretter går de alle gjennom vår interne utdannelse, som sikrer ditt barn leksehjelp av høyeste kvalitet.

Vi matcher deres nye mentor ut fra det faglige, pedagogikk, personlighet, geografi, erfaring og fritidsinteresser. Dere har samme underviser hver gang. Det skaper trygghet. Vi har 1.200 undervisere, og har derfor forutsetningene på plass for å finne den helt rette mentor til dere og deres behov.

MentorOnline

Vil du høre mer om privat leksehjelp?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt i løpet av 24 timer. Det er naturligvis helt uforpliktende!