Slik fungerer leksehjelp med en privatlærer

Phone icon

1. Behovsavklaring

Vi lytter til deres behov, og sammen med en fagveileder skreddersyr vi leksehjelpen på bakgrunn av deres ønsker og mål.

Two siluets icon

2. Den rette privatlæreren

Vi finner den rette mentor (privatlærer) til deres barn med utgangspunkt i faglig nivå, pedagogiske evner og personlighet.

Books icon

3. Leksehjelpsmagien kan begynne

Vi avholder en gratis kartleggingstime hjemme hos dere, hvor vi sammen legger en plan for forløpet. Deretter setter vi i gang med fast leksehjelp; hos dere, eller over nett!

Kom i gang
Vurderer du privatundervisning?
Ane Tenge, Fagveileder Vi tilbyr en kostnadsfri og uforpliktende
kartleggingstime. Hør om mulighetene i ditt område.
Vi tilbyr en kostnadsfri og uforpliktende
kartleggingstime. Hør om mulighetene i ditt område.
Bli kontaktet av en veileder i løpet av 24 timer
Få tips og triks til en bedre skolegang
Ja takk! Jeg er:

Meld på nyhetsbrev

Privatundervisning og leksehjelp i norsk

Privatundervisning og leksehjelp i norsk

Privatundervisning og leksehjelp i norsk på barneskolen

Det er dessverre mange elever som får en dårlig start.  Noen tar det for gitt fordi det er et morsmål og dermed «enkelt», andre finner det vanskelig fordi det er et fag basert på mye tekst og oppgaveskriving. Det er helt essensielt at man skaper stor glede rundt dette faget, da det er med oss hele livet. Norskfaget handler om mer enn å lære seg de grunnleggende verbene og substantivene. Det er ikke et fremmedspråk som tysk eller fransk. Det er vårt eget morsmål. Det er i norskfaget du lærer å nyansere; det er i norskfaget du kan lære deg å formidle tekst på en god måte. Å beherske et språk bedrer kommunikasjonsevnen, og kommunikasjon er vesentlig i alle mulige sammenhenger!

Privatundervisning og leksehjelp i norsk på ungdomsskolen

På ungdomsskolen begynner man å bruke språket retorisk. Man skal svare på spørsmål på en prøve eller trekke ut vesentlig informasjon i en oppgavetekst. Mange mister gleden ved norskfaget allerede fra 8.klasse. Det er lett å bli demotivert når du skal lese store bøker og skrive mange lange tekster. Struktur har alt å si – det er mange gode forfattere som gjorde det dårlig på skolen fordi de ikke lærte seg å strukturere tankene.

Vi hjelper gjerne til med norsken, vi kan blant annet bistå med:

  • Tekstanalyse
  • Oppgaveskriving
  • Grammatikk

Privatundervisning og leksehjelp i norsk på videregående

På videregående er det forventet at eleven behersker god studieteknikk. Nå er det ikke lenger viktig å pugge synonymer eller lage gode tankekart – dette skal være på plass. Det er svært viktig å passe på at man oppfyller kompetansekravene i faget, de er ikke bare språklige! Man skal også ha kunnskap om samfunnet rundt seg og hva som kjennetegner en novelle. På mange måter skal man kunne litt av alt.  Her kan en god mentor bistå med å kartlegge og disponere alle tankene eleven har om en sak. Innholdet har like mye å si som utformingen av teksten, og det som skiller  6 fra en 2 er hvordan hovedpoengene er lagt frem i innledning, hoveddel og avslutning.

Vi bistår gjerne med

  • Argumenterende skriving
  • Lese- og skrivestrategier
  • Litterær og kulturell forståelse

 

Kom i gang

Trenger dere hjelp med skolearbeid og lekser?

Kontakt oss

Vi motiverer og inspirerer barn og unge til læringslyst og mestring.

Privat leksehjelp i hjemmet

  • Test av personlig læringsstil
  • Fortløpende målsetting og motivasjon
  • Rapport etter hver økt

Din mentor er nøye utvalgt

Det faglige skal naturligvis være på topp. Derfor har alle våre mentorer toppkarakterer, men det er like viktig å være god til å lære fra seg. Alle våre mentorer er screenet og testet, både for faglige og pedagogiske evner. Vi velger kun de beste. Deretter går de alle gjennom vår interne utdannelse, som sikrer ditt barn leksehjelp av høyeste kvalitet.

Vi matcher deres nye mentor ut fra det faglige, pedagogikk, personlighet, geografi, erfaring og fritidsinteresser. Dere har samme underviser hver gang. Det skaper trygghet. Vi har 1.200 undervisere, og har derfor forutsetningene på plass for å finne den helt rette mentor til dere og deres behov.

MentorOnline

Vil du høre mer om privat leksehjelp?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt i løpet av 24 timer. Det er naturligvis helt uforpliktende!